Peak Performance - Online

צוותים מרוחקים עובדים מלוכדים בכדי להדריך משלחת לפסגת הר האוורסט.

2 - 3 שעות
בפנים
תחרותי / שיתופי
8 - לא מוגבל

אודות

Peak Performance online היא פעילות גיבוש צוותים מרוחקים בה הצוותים מובילים את המדריכים שלהם במעלה הר האוורסט לפסגה וחוזרים בבטחה למתחם הבסיס במשלחת של 20 יום. המשתתפים מצטרפים לפעילות באמצעות שיחת ועידה בווידאו ועובדים בצוותים בחדרים נפרדים. כל אחד מחברי הצוות אחראי לתפקיד מסוים ולידע הקשור אליו. הם מחליטים כיצד יעברו כל יום ומכניסים את הנתונים לטאבלט המשחק. ישנם משתנים רבים שיש לקחת בחשבון, כולל תנאי מזג האוויר ותנאי השטח המשתנים. הצוותים חייבים לקבל החלטות שיתופיות על בסיס גורמים כמו דרישות חמצן, התאקלמות, הקמת אוהלים וכדומה. לבסוף, הקבוצה עם מספר הנקודות הרב ביותר בסוף המשחק היא המנצחת.

תוצאות למידה

Peak Performance הוא כלי למידה חוויתי מרתק רגשית אשר תוכנן לשנות את הבנת האנשים והיחס שלהם לעבודה בשיתוף פעולה כצוות מרוחק ואת כישוריהם הרכים הנדרשים בעבודה כזו. המשתתפים לומדים על עבודה מרחוק כצוות באמצעות הנושא המרתק, וקישורים רלוונטיים לסביבתם העסקית. לאחר החוויה, המשתתפים מבצעים התבוננות רפלקטיבית כדי לזהות מה התרחש במהלך התרגיל, אילו החלטות הם קיבלו ואילו השלכות היו להחלטות אלה. המשתתפים יהיו מסוגלים לבצע שינויים התנהגותיים יעילים על ידי הבנה וקבלת ההשלכות של בחירותיהם.

בקשו הצעת מחיר