ibuild

העירו את התקשורת הצוותית

1.5 - 3 שעות
בפנים
תחרותי / שיתופי
4 - לא מוגבל

אודות

בפעילות מעניינת זו ההתמקדות היא בתקשורת הבין-מחלקתית ובשיתוף הפעולה. כל משתתף מבצע תפקיד חיוני להצלחת הצוות שלו. המשתתפים מתחלקים לקבוצות קטנות ומקבלים תפקיד מסוים בשרשרת התקשורת. המטרה היא לבנות מודל מרכיבים פשוטים מאוד, בעקבות האסטרטגיה שנבחרה ובפרק זמן מוגבל.

תוצאות למידה

ibuild היא חוויה מאחדת עם תוצאות חזקות המתמקדת בחשיבות השפה, משוב ויצירת אסטרטגית פרויקט של צעד אחר צעד. החוקים הקפדניים מתוכננים במיוחד להדגיש את העקרונות העיקריים של העברת מידע מדויק. Ibuild היא דרך מצוינת לשפר את מיומנויות התקשורת הפנימית בין צוותים או מחלקות שונים של החברה, וכן את התקשורת עם הלקוח. לאחר פעילות ibuild מגיע דיון תחקור, שבו מעודדים את המשתתפים לשתף את חוויותיהם ומסקנותיהם.

בקשו הצעת מחיר