ibuild

העירו את התקשורת הצוותית

1.5 - 3 שעות
בפנים
תחרותי / שיתופי
4 - לא מוגבל

אודות

בפעילות מעניינת זו ההתמקדות היא בתקשורת הבין-מחלקתית ובשיתוף הפעולה. כל משתתף מבצע תפקיד חיוני להצלחת הצוות שלו. המשתתפים מתחלקים לקבוצות קטנות ומקבלים תפקיד מסוים בשרשרת התקשורת. המטרה היא לבנות מודל מרכיבים פשוטים מאוד, בעקבות האסטרטגיה שנבחרה ובפרק זמן מוגבל.

תוצאות למידה

ibuild היא חוויה מאחדת עם תוצאות חזקות המתמקדת בחשיבות השפה, משוב ויצירת אסטרטגית פרויקט של צעד אחר צעד. החוקים הקפדניים מתוכננים במיוחד להדגיש את העקרונות העיקריים של העברת מידע מדויק. Ibuild היא דרך מצוינת לשפר את מיומנויות התקשורת הפנימית בין צוותים או מחלקות שונים של החברה, וכן את התקשורת עם הלקוח. לאחר פעילות ibuild מגיע דיון תחקור, שבו מעודדים את המשתתפים לשתף את חוויותיהם ומסקנותיהם.

ריחוק פיזי

physical distancing

ריחוק פיזי

פעילות כזו שניתן לתכננה כך שתקיים את הנחיות הריחוק הפיזי. אנו משנים את התוכנית כדי להימנע מחומרי משחק ועלונים שיש להעביר בין המשתתפים. ונמנעים מכל מה שמחייב להתקרב יותר מדי! המנחים המיומנים שלנו יהיו שם כדי להדריך את המשתתפים שלכם לאורך כל החוויה, ולהבטיח כי תוך כדי שמירה על פרוטוקול הריחוק החברתי, כולם גם ישתתפו ויעברו חוויה לימודית ומהנה. צרו קשר כדי לברר כיצד אנו יכולים להתאים אישית את החוויה הזו לצורכי הריחוק הפיזי והצוות שלכם.

Related Testimonial

IBuild היה דרך ממש יעילה להתמקד באיך אנחנו משתמשים בשפה גם בדיבור וגם בשפת הגוף שלנו. פעילות שהייתה כיף גדול ומעניינת וגרמה לנו להיות מודעים יותר לגבי הדרך בה אנו מתייחסים אחד לשני.

Ferring

בקשו הצעת מחיר