The Infinite Loop

בין המציאות המדומה לעולם האמיתי!

1.5 - 2 שעות
בפנים
תחרותי
6 - לא מוגבל

אודות

צוות של האקרים בכובעים לבנים נקראים למשימה סודית מיוחדת. בלילה שלפני המשחק, אדם צעיר קנה משקפי מציאות מדומה מחברה מפוקפקת שנקראת "האודיסיאה". כשניסה את המשקפיים, הוא נשאב לפתע לתוך העולם הווירטואלי של המשחק. משימת הצוות היא לנוע קדימה ואחורנית בין העולם הווירטואלי לבין העולם האמיתי, למצוא רמזים לעזור להשיב את השבוי ולעזור לו לחזור לעולם האמיתי.

מטרת המשחק – לעבור בין חדרים נעולים, לחלץ חבר צוות ולהשיבו בבטחה מהעולם הווירטואלי חזרה אל המציאות. לכל צוות זוג משקפי VR מתקדמות וערכת רמזים ופיצוחים. בשלב הראשון יתבקשו המשתתפים להעמיק בסיפור המסגרת ולבנות אסטרטגיית פעולה על מנת להתקדם. בשלב השני נבחר מתמודד ה-VR הראשון אשר "יסתכן" וייכנס לעולם הווירטואלי... עם הכניסה תתגלה לשחקן סדרת חדרים, דלתות נעולות, חידות ואתגרי פיצוח אשר רק קוד אחד נכון יפתח את הדלת שמובילה לחדר הבא ולשחקן הבא.

במהלך המשחק כל משתתף בזמנו "נכנס" אל העולם הווירטואלי ומוביל את חבריו לצוות במשימה העומדת לפניו. שחקן אחד נמצא בעולם הווירטואלי בעוד שלשאר חברי הצוות בעולם האמיתי יש את הרמזים למעבר בין החדרים השונים. באמצעות אסטרטגיה נכונה ושיתוף פעולה אמיתי יוכל הצוות להגיע אל הקוד האחרון אשר יסיים את המשחק ויחלץ את חבר הצוות. הכל נגד הצוותים האחרים והשעון שרץ לאחור!

תוצאות למידה

The Infinite Loop הוא משחק ניהול עסקי רזה חזק, מבוסס על שיתוף פעולה ותקשורת בזמן אמת. ככל שהשחקן שמרכיב את משקפי המציאות המדומה מדייק יותר בתיאור הבעיה, כך חבריו לצוות מוצאים את הפתרון מהר יותר בעולם האמיתי. ל- The Infinite Loop יש עקומת למידה חזקה. למידה אינטראקטיבית המשולבת במשובים נמשכים ושיפור, גורמים לצוותים לפתור בעיות בדרכים יעילות יותר. The Infinite Loop הוא כלי רב-גוני ורב עצמה כדי לתדרך בסוגיות מורכבות המשפיעות על עסקים מודרניים שעובדים עם צוותים מרוחקים ומעסיקים מתודולוגיות זריזות.

בקשו הצעת מחיר