strategic thinking catalyst israel

חשיבה אסטרטגית

זיהוי ומינוף הזדמנויות המביאות ליתרון תחרותי

חשיבה אסטרטגית כרוכה ביצירת רעיונות וביישום תהליכים עסקיים ייחודיים ומינוף הזדמנויות שיובילו ליתרון תחרותי. אנשים החושבים חשיבה אסטרטגית חושבים קדימה, ומסוגלים להגיב בזריזות למגמות. הם נוטלים סיכונים ומזהים הזדמנויות שניתן לנצל. יש להם את היכולת לאזן את תשומת הלב שלהם בין עניינים אופרטיביים יומיומיים ליוזמות אסטרטגיות לטווח ארוך. הם מתעניינים במה שמתרחש בכל רמות הארגון והסביבה העסקית הרחבה יותר, ובאופן אקטיבי מחפשים ידע ומשפרים את מיומנויותיהם.

בנוף העסקי המשתנה והתחרותי בימים אלה, ארגונים רבים מעודדים חשיבה אסטרטגית משותפת בקרב מנהיגים. חשיבה אסטרטגית כצוות, יוצרת דיון פרואקטיבי ומגוון פרספקטיבות על נושאים מורכבים המניבים ניתוח טוב יותר של ההשפעה ארוכת הטווח של החלטות. חשיבה יצירתית משותפת של מנהיגים יכולה ליצור תרבות של חדשנות המאפשרת ליחידים להשיג מטרות בהצלחה רבה יותר.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים