decision making outcome catalyst israel

קבלת החלטות

קבלת ההחלטות הטובות ביותר בתוך סביבה בונה.

קבלת החלטות היא תהליך המביא לבחירה של מהלך פעולה או אמונה מכמה אפשרויות חלופיות. ללא תהליך, קבלת החלטות יכולה להיות קשה ליחידים, ואפילו יותר לצוותים. ניתוח יתר של המטרות והאלטרנטיבות המוצעות עלול להוביל לעומס מידע ולשיתוק תהליך קבלת ההחלטות.

קבלת החלטות כצוות דורשת סביבה בונה שבה לאנשים יש חופש להשמיע את דעתם במסגרת כללי התקשורת שנקבעו. זה קריטי שיתקבלו הסכמות מכל חברי הצוות.

כצעד ראשון, חקרו את המצב בפירוט, קבעו את המטרות ולאחר מכן סדרו אותן לפי סדר חשיבות. לאחר מכן, פתחו פעולות חלופיות והעריכו אותן כנגד המטרות. התהליך יביא לאפשרות אחת המתאימה ביותר ליעדים. לאחר שהפתרון הטוב ביותר נבחר העריכו את התוכנית בכנות תוך שקילת כל ההשלכות השליליות שעלולות להתעורר. בשלב הבא, פרסמו את ההחלטה והוציאו אותה אל הפועל. נתחו עוד את התוכנית ונקטו צעדים נוספים כדי למנוע בעיות כלשהן.

פעילויות גיבוש צוות הכוללות משחק תפקידים ומדמות תכנון פרויקטים יכולות לשמש ככלי למידה חווייתית בנושא קבלת החלטות.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים