managing change in an organisation

ניהול שינוי

ניהול שינויים יעיל דורש מחויבות מכל בעלי העניין בחברה

הסביבה העסקית משתנה כל הזמן עם תחרות עולמית מוגברת הדורשת מעסקים יעילים להיות זריזים במצב של שינוי. המנהיגים העסקיים, אפוא, נדרשים לתכנן אסטרטגית שינוי זה. יתר על כן, מאחר שהשינוי בסופו של דבר מתממש על ידי פעולות של העובדים, הבנה עמוקה של התרבות, הערכים, האנשים וההתנהגויות של החברה היא הכרחית, שינוי בלתי נמנע גורם לאי-ודאות ולהתנגדות ביחידים בכל רמות העסק. השגת הבנה ומחויבות של המנהיגות ובעלי עניין מרכזיים תאפשר להם להשתכנע בנחיצות השינוי ולהצטייד בהתאם כדי לתמוך באנשים בצוותים שלהם בתהליך השינוי.

במהלך תהליך השינוי, תקשורת ברורה ומעשית, המתוזמנת ומתמדת, הינה בעלת חשיבות מכרעת להצלחת השינוי. תכנית השינוי צריכה להיות מוערכת מחדש באופן מתמיד. אנשים הם יצורים של הרגל. חשוב כי הסרבנים יושתקו או יסולקו. תגמול והכרה בצוותים ובעובדים יעידו על אימוץ השינוי והתגברות על ההתמכרות לסטטוס קוו.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים