Food Truck Challenge

מחזון לביצוע!

2 - 3 שעות
בפנים
תחרותי
16 - לא מוגבל

אודות

לכל צוות נאמר מה המרכיב הבסיסי, המיקום, סוג הלקוחות וזמן פעילות משאית האוכל שלהם. עם מידע זה, הם נדרשים לשקול את כל היבט של העסק, כולל המותג, מנת הדגל, תוספות, הצגת האוכל ותמחורו. כן נדרשים תכנון זמנים ואסטרטגיות הצוות, העלאת רעיונות והקצאת אחריות. לאחר מכן נכנסים הצוותים לפעולה ביצירת משאית אוכל אמיתית משלהם! הצוותים מציגים את מנת הדגל שלהם לשף הראשי. ובינתיים פאנל שופטים מחליט מי הוא עסק משאית האוכל הטוב ביותר.

תוצאות למידה

Food Truck היא פעילות שיתופית המסייעת לעובדים ללמוד ולשפר את יכולתם לעבוד כצוות, תקשורת יעילה וניהול זמן. מספר המשימות שיש להשלים והמגוון שלהן, מעודד את המשתתפים להבין את חשיבות התכנון והארגון. הפעילות עוזרת לאנשים לזהות את נקודות החוזק שלהם ולהיות אחראים על משימות שהוקצו להם, ולהכיר בחשיבות התפקיד שלהם במשימה הכוללת.

Related Testimonial

Food Truck היה הצלחה גדולה. כולם היו מעורבים לאורך כל הפעילות. הצוותים סיפרו כיצד שיתוף שיטות הפעולה הטובות ביותר וחשיבה חדשנית במהלך הפעילות סייעו להם להשיג לביצועים טובים יותר.

Dunnhumby

בקשו הצעת מחיר