creative thinking catalyst israel

חשיבה יצירתית

יצירת רעיונות שמשנים את היחסים שלנו עם העולם.

יצירתיות מוגדרת כיצירת דבר חדש. חשיבה יצירתית מצד שני היא תהליכים קוגניטיביים או יצירת רעיונות שמשנים את יחסינו עם העולם. המחשבה או הרעיונות היצירתיים אינם נוצרים לגמרי מחדש, סביר יותר שהם מממש קשרים חדשים בין מושגים קיימים. זה מעמיד מחשבה יצירתית במוחם של רבים. לא כולנו מסוגלים להעלות את הדבר הטוב הבא, אך ברמה הבסיסית ניתן לנו החופש, ואנו יכולים לבחון משימות שאנו מבצעים מדי יום ולחשוב על דרכים לעשות אותן טוב יותר.

בסביבה עסקית מובנית אשר מתמקדת במשימות, נטילת סיכונים, אימפולסיביות ועצמאות נתפסים כמאיימים, ולעתים קרובות מתנערים מהם ובכך מעכבים חשיבה יצירתית. טיפוח סביבה הנותנת אפשרות ומתגמלת ספונטניות ואלתור הכרחי לחשיבה יצירתית. יתר על כן, תהליכים המאפשרים הערכה, חדשנות ומימוש של חשיבה יצירתית הלכה למעשה, חשובים לטיפוח סביבה יצירתית קבועה שבה מופצים רעיונות יעילים.

מצד שני, כדי למנוע כאוס, חשיבה יצירתית חייבת להיות מאוזנת עם שימור התהליך והמבנה הקיימים. לפיכך, כדי להיות יעילים, חשיבה יצירתית חייבת להיות מבוססת על חזון משותף.

תרגילי גיבוש צוות הדורשים חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות בסביבה החורגת מגבולות העבודה המסורתיים הוכחו כמועילים בטיפוח חשיבה יצירתית. על מנת שהצוות יוכל להשיג מטרה, כמו בניית מכונית מרוץ F1 מקרטון בתוך מסגרת מובנית של הנחיות, הצוותים מקבלים מרחב וחופש להעלות רעיונות חדשים ופתרונות לשאלות ואתגרים כדי להשיג את מטרתם בדרך הטובה ביותר האפשרית.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים