project management skills

תכנון פרוייקט

אתגרי צוות יצירתיים לשיפור הידע של תכנון וניהול פרויקטים

הצלחת פרויקטים בדרך כלל טמונה באופן שבו הם מאורגנים, מתוזמנים, וכיצד מוקצות ומתוקשרות המשימות. לפרויקטים בדרך כלל יש תקציבים ולוחות זמנים מובנים. חשוב שיהיה ידע וניסיון במיומנויות ניהול פרויקטים, שכן ברוב הארגונים, כל העובדים יהיו מעורבים בפרויקט בשלב כלשהו, גם אם הם אינם מנהלי פרויקטים. מחקרים מראים כי גם ידע בסיסי של גישות תכנון פרויקטים וניהול פרויקטים מסייעות לאנשים לקחת חלק פעיל יותר בתהליך ולהעריך את תפקידם בתמונה הגדולה. משחקי למידה חווייתיים ותוכניות לגיבוש צוות מאפשרים לאנשים לחוות מקרוב את ההיבטים הרב-צדדיים של הפרויקט, כגון עבודה על יעדים, תפקידים ואחריות, גלישת ההיקף, ניהול שינויים וכו'. המשחקים מהנים ומאתגרים ויוצרים חוויה בלתי נשכחת עבור כל המעורבים. להלן כמה מהתוכניות הפופולריות ביותר שלנו הממוקדות בניהול פרויקטים, החל מאתגרי צוות יצירתיים כמו בניית מכונית מרוץ מקרטון ובניית גשר ועד משחקים עסקיים הממוקדים בשרשרת האספקה כגון Creative Juices או Peak Performance. בקשו מאתנו להתאים משהו במיוחד עבור הצוות שלכם.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים