cross functional cooperation

שיתוף פעולה חוצה תפקידים

אנשים עם מומחיות תפקודית שונה פועלים לקראת מטרה משותפת.

יותר ויותר חברות מעודדות שיתוף פעולה חוצה תפקידים ואף בונות את עסקיהן על בסיס צוותים רב-תחומיים. בעבר היו ממלאים תפקידים ביחידות מנותקות. היום, עם הצורך בעסקים להיות זריזים ולקבל החלטות אסטרטגיות בסביבה מורכבת, הדרישה מהעובדים לתקשר ולשתף פעולה כדי לסייע באינטגרציה חלקה של מערכות ותהליכים חדשים הפכה להכרחית. יתר על כן, שיתוף פעולה רב-תחומי מומלץ כדרך לניהול ומניעת קונפליקטים שעלולים להיווצר כתוצאה משינוי.

כאשר אנשים עם סגנונות עבודה ותפקידים שונים ומגוונים מתחברים, התוצאות יכול להיות חדשניות וגורמות לשינויים. מחקרים מראים עם זאת, כי למרות ההשפעות החיוביות שלהם, צוותים רב-תחומיים רבים אינם מתפקדים. זה הכרחי שתוגדר היררכיה ברורה ושכללי המעורבות והתקשורת יובנו על ידי כולם. המנהיגים חייבים להבין היטב את ההבדל בין שיתוף פעולה לשיתוף פעולה בעבודה. תרבות של שיתוף צריכה להיווצר על ידי הקצאת זמן לשיתוף פעולה בעבודה באמצעות פגישות מתוזמנות, כך שאנשים ילמדו לעשות זאת טוב ולראות זאת כנורמה, תוך הבנת הערך שלו. עודדו שיתוף סיפורים - הן הצלחות והן כישלונות עם שקיפות. הימנעו מאי-סדר במידע על ידי הקמת פלטפורמת שיתוף ידע ייעודית המעודדת את התיעוד של הרעיונות הפורמליים והלא-פורמליים בבסיס ידע שניתן לפנות אליו.

משחקים עסקיים חווייתיים ופעילויות לגיבוש צוות המתמקדים בשיתוף פעולה בין-תחומי יכולים לסייע במידה רבה כמטאפורה לשיטות עבודה משותפות.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים