Esther Daniel

Esther Daniel

מנהלת תחום אסטרטגית מעורבות שותפים ב- Catalyst Global

Esther Daniel on Linked In

הבטחת יעילות ארגונית באמצעות אסטרטגיות למעורבות שותפים ברשת.

אחראית על המשך פיתוח ויישום שיטות חדשניות למעורבות השותפים של Catalyst Global ברחבי העולם, כדי להבטיח יעילות ארגונית ולחזק את מיצובה של Catalyst Global כמובילה העולמית בגיבוש צוות לחברות. שמירה על הקשר עם המנהלים והשותפים ברשת Catalyst Global כדי לפתח את תכנית השיווק האסטרטגית של החברה. מיישמת תכנית שיווק אסטרטגית בכל קבוצת Catalyst Global ו- 46 שותפיה ברחבי העולם כדי להבטיח את שלמות המותג Catalyst Global וכדי להשמיע את קולם של כל השותפים של Catalyst Global.

בנוסף, מקימה ערוצים פתוחים ויעילים של תקשורת כדי לתמוך בשותפים הקיימים ולהרחיב את רשת Catalyst Global. מספקת תמיכה במערכות ידע ורשתות מקוונות כדי להבטיח שיתוף מידע ברחבי הרשת הגלובלית של Catalyst. באופן יזום ורציף מזהה סיכונים והזדמנויות למעורבות במערכת, ומפתחת ומיישמת אסטרטגיות לטיפול בשני המקרים.

כתבות נוספות מהכותב