Urban Challenge

זה לא מרוץ זאת הרפתקה!

1.5 - 4 שעות
בחוץ
תחרותי / שיתופי
15 - לא מוגבל

אודות

המשחק מיועד לקבוצות משתתפים ומתרחש בכל עיר בארץ ובחו"ל, במיוחד בערים עם רקע היסטורי, מבנים עתיקים ומשלב עובדות היסטוריות, אגדות אורבאניות וסיפורים מרתקים.

הצוותים יצאו למסלול המורכב מ - 12 רמזים, עליהם לבנות את המסלול האסטרטגי הנכון ביותר ולהגיע לאתרי המשימות הפזורות במרחב.

במהלך המשחק יבצעו מגוון משימות המחולקות למשימות אתגר ומחשבה, משימות בשילוב חידות על המקום, על החברה, ומשימות צילום חווייתיות!

תוצאות למידה

המשתתפים ילמדו כיצד לשתף פעולה כדי ליצור תכנית פעולה יעילה להשלמת מספר משימות שהוקצו. הם יוכלו לשפר את החשיבה האסטרטגית, את ניהול הזמן ואת שיתוף הפעולה, ויוכלו גם ליישם את הלמידה מהמשחק במקום העבודה.

בקשו הצעת מחיר