problem solving activities

פתרון בעיות

תהליך מציאת פתרונות לבעיות קשות או מורכבות.

פתרון בעיות הוא חלק מהותי של חיי היומיום. הוא נחשב למיומנות מרכזית שארגונים היו רוצים לאנשים שלהם. כישורי פתרון בעיות טובים חיוניים להצלחה האישית והצוותית. פתרון הבעיה כולל תחילה את איתור הבעיה, ואז תהליך של הגדרת הבעיה וגילוי מידע עליה. צוותים דינאמיים העובדים בשיתוף פעולה נהנים מהיתרון לראות את הבעיה מנקודות מבט שונות, וכך מסוגלים לנסח מחדש את הבעיה ולזהות היבטים אחרים שלה שפתרונם עשוי להיות עדיף. זה לא בלתי אפשרי לעשות זאת כיחידים, למרות שדורש בפועל לחשוב מחוץ לקופסה. לאחר שהבעיה מוסגרה כראוי, יש ליישם חשיבה יצירתית כדי לעבוד על פתרונות חלופיים. מיומנות קבלת החלטות משמשות לבחירת פתרון, ולבסוף, מיומנויות תכנון פרויקט משמשות להוצאת הפתרון אל הפועל. לבסוף, הערכת ואמידת הפתרון חשובים להצלחה ארוכת טווח.

תכניות גיבוש צוות יכולות לסייע לצוותים ויחידים ליצור טכניקות שיסייעו לשפר את גישתם לפתרון בעיות.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים