Chain Reaction - Remote

עובדים מרוחקים יוצרים סדרה של מתקנים מחוברים כמעט

1 - 3 שעות
בפנים
שיתופי
4 - לא מוגבל

אודות

צוותים מרוחקים נפגשים יחד כדי ליצור מכונה בסגנון ראוב גולדברג המורכבת מסדרת מתקנים מחוברים וירטואלית העשויים מחפצים ביתיים נפוצים. לפני האירוע המשתתפים מקבלים חומרים לקריאה מוקדמת ורשימת פריטים שאפשר לאסוף מרחבי הבית. ביום האירוע, המשתתפים מצטרפים לפעילות באמצעות כלי שיחת ועידה מקוון וצופים בסרטון הדרכה מעורר השראה בכדי שרעיונותיהם היצירתיים יזרמו. החברים מראים לצוות את הפריטים שאספו. הצוות דן כיצד ניתן להשתמש בכל פריט ולפתח תוכנית כוללת. ואז כל אחד פונה לבניית המכונה הפשוטה שלו. הם בודקים ובודקים שנית, מבצעים התאמות, משוחחים עם אנשים אחרים בצוות כדי למצוא אפשרויות חדשניות או פתרונות קונסטרוקטיביים. ואז מגיע הזמן לחבר את המתקנים וירטואלית, עם עוד רעיונות יצירתיים ומהנים אפילו יותר. בסופו של דבר, כשכולם מוכנים, המתקן הראשון מופעל, ואז הבא אחריו עד שמגיעה המכונה הסופית!

תוצאות למידה

Chain Reaction – Remote תוכנן במיוחד כדי להעסיק וליצור קשרים בין צוותים מרוחקים. כדי ליצור מתקן עם אפקט וואו אמיתי נדרשים כישורי חשיבה יצירתית, המצאה ותושייה. משחוק הוא דרך לימוד עם השפעות ממושכות המדגיש את החשיבות של תכנון לפני פעולה, כמו גם נושא את הבדיקה וסגירת קצוות. מכיוון שהמשתתפים חייבים לעבוד באופן כמעט וירטואלי כדי לחבר את המתקנים, שיתוף פעולה ותקשורת יעילה יצליחו יותר מאשר מנטליות של עבודה עצמאית. התוצאה הסופית יוצרת זיכרון שימשך לאורך זמן של חוויה משותפת מהנה.

בקשו הצעת מחיר