Bridging The Divide

עבודת צוות משותפת לבניית גשר

1 - 3 שעות
בפנים ובחוץ
שיתופי
24 - לא מוגבל

אודות

Bridging the Divide הוא פעילות גיבוש צוות רבת-עצמה המחייבת את הצוותים להשתמש במיומנויות מתוחכמות של ניהול פרויקטים וניהול קשרי לקוחות, כדי לבנות גשר בהתאם לדרישות מפרט הלקוח תוך התגברות על משאבים מוגבלים, מגבלות תקשורת ולוחות זמנים קפדניים. והגשר, צריך להיות גדול מספיק, חזק מספיק ויציב מספיק כדי לאפשר לרכב גדול הנשלט מרחוק לחצות אותו בבטחה.

כל צוות יכול לתכנן לעצב ולמתג את הגשרים בצורה יצירתית, ופרסים מוענקים עבור התכנון ההנדסי היצירתי ביותר, המיתוג הטוב ביותר, השימוש היעיל ביותר של משאבים וכו'.

בחלקו האחרון של אירוע הבנייה כל הגשרים של הצוותים מותקנים כחלקי גשר חברה ענק וארוך - כך שכל צוות לא רק מתמקד במשימה שלו אלא גם משחק תפקיד חיוני בהצלחת הפרויקט של חברה גדול.

ה'גראנד פינאלה' המרגש הוא הפעלת רכב בשלט רחוק לאורך כל הגשר המורחב.

זהו ארוע מהנה, יוצר מעורבות, עם השתתפות פעילה ומטאפורות חזקות מאוד - שבו כל מחלקות הארגון חותרות להשיג את המטרות הפרטיות שלהן, וגם משחקות תפקיד חיוני בתמונה הגדולה יותר של מטרות הארגון. מאמציהם של כל הצוותים, פשוטו כמשמעו "מחוברים" יחד להדגמה רבת עוצמה של כוחו של היחיד.

 

תוצאות למידה

תרגיל מאתגר שבו כל צוות הוא גם הספק וגם הלקוח. המטרה הסופית משותפת באופן מלא, והצלחה דורשת ניהול קשרי לקוחות מתמשכים והבנה של התופעות המכריעות של תקשורת טובה או גרועה.

תוצאות אחריות חברתית תאגידית

ניתן להתאים את Bridging the Divide באופן בו כל חלק של גשר מוצג על ידי הצוות בהתאמה ללוגיקת המסרים הנוגעים לפיתוח עם השפיות ארוכות טווח.

מטרת היעד דורשת מהצוותים לשתף משאבים, למזער כיוונים מיותרים, לשלוט על תקציבים ולהשתמש בחומרים ממוחזרים בכל מקום בו זה ניתן. זהו מסלול ליצירת מודעות על השפעתו של כל פרויקט על הסביבה ועל הציפיות של בעלי עניין שונים.

המלצת לקוחות

הצוותים החלו בעיצוב הגשר תוך כדי רישות כדי לגלות מי הספקים והלקוחות שלהם ולאחר מכן הם החלו בבניית מרכיבי הגשר. התוצאה המדהימה הושגה על ידי כולם. זה היה מעל ומעבר לציפיות שלנו – פעילות גיבוש צוות מורכבת ומתגמלת".

Unilever

Team Assessment Tool Logo

כלי הערכת צוות

מוצר זה מתאים באופן אידיאלי לסיכום אירוע מודרך. כדי לשפר את הלמידה ולהפוך את הפעילות הזו למשמעותית עוד יותר, סכמו את החוויה שחוויתם עם האפליקציה ממוקדת המטרה הייחודית שלנו. סיכום מותאם אישית באמצעות כלי הערכת צוות יביא לתוצאות לטווח ארוך והחזרי השקעה ניתנים למדידה, ויטפח לכידות צוותית, צמיחה אישית אינדיבידואלית, פיתוח מיומנויות, ובכך יניע פעולה ממשית. גלו עודבקשו הצעת מחיר