cooperation catalyst israel

שיתוף פעולה

חלוקת העבודה בין המשתתפים

שיתוף פעולה חשוב ברשתות שבהן אנשים מחליפים מידע ומשאבים רלוונטיים לתמיכה במטרות אחד של השני, אך לא מטרה משותפת. משהו חדש עשוי להיות מושג כתוצאה מכך, אבל הוא עולה מן הפרט, לא מתוך מאמץ קבוצתי קולקטיבי.

שיתוף פעולה הוא שיתוף של מידע ומשאבים רלוונטיים כאשר העבודה חולקה בין אנשים, כך שכל אדם אחראי לפתרון היבט מסוים של המשימה הכוללת. בצוות שבו אנשים משלימים משימות נפרדות, שיתוף הפעולה הוא הבחירה להחליף מידע ומשאבים רלוונטיים כדי לסייע לאחרים. כאשר יש צוותים רבים שעובדים על משימות נפרדות למטרת משימה כוללת, הצוותים יכולים לבחור לשתף רעיונות וחומרים על מנת לסייע לצוותים אחרים להשלים את המשימה שלהם.

פעילויות גיבוש יוצרות סביבה המספקת לאנשים הזדמנות להבין ולהעריך את נקודות החוזק של עמיתיהם. משחקי למידה חווייתיים מדמים תרחישי שיתוף פעולה, שבהם כל חבר בצוות נדרש להבין את נקודות החוזק שלו ולהשתלב במצב נינוח ומהנה. כתוצאה מכך, המשתתפים מעידים על השפעת חווית גיבוש הצוות לאורך זמן רב לאחריה, כאשר הם מוצאים עצמם משתפים פעולה בפרויקט אמיתי בעבודה.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים