bridging the divide with IHG

צוות ההנהלה הבכיר של IHG מתמקד בתקשורת

פורסם בתאריך 3 ביולי 2017

בכנס המנהיגות האחרון שלהם, חברת האירוח הרב-לאומית הבריטית, Intercontinental Group השתמשה בפעילות גיבוש צוות של קבוצת Catalyst המתמקדת בתקשורת יעילה ושירות לקוחות - Bridging the Divide.

הקצאת תפקידים ותחומי אחריות

לצוותים הוקצו חלקים מסוימים על הגשר. הם קיבלו חוברות הדרכה, חומרים וכלים הדרושים כדי לבנות את מנותיהם. תפקידים שונים הוקצו במהירות והמשאבים עברו הערכה כדי לוודא שהתכנית תתוכנן כראוי. זה היה קריטי להצלחת הגשר שלהם, שכן כל צוות נפרד מגדיר את התכנית לחלק שלו אך צוות אחר צריך לבנות אותו!


coffee themed business game

תכנון ובניה

במשך שעה, הצוותים הסבירו את התכניות שלהם ושיתפו פעולה זה עם זה בחיבור חלקי הבניין כדי להבטיח שהם כולם מתאימים - לא משימה קלה כאשר הגשר תוכנן בכוונה עם זוויות וגבהים! הצוותים עשו שימוש מלא בדרכי התקשורת שהיו זמינות להם כגון "תיבות דואר נכנס" ו-"מוקדים טלפוניים" כדי להחליף נתונים להבהיר ולאמת מידע.

חיבור החלקים

עם התקרבות מועד הסיום, הקבוצות מיהרו להבהיר את הפרטים הסופיים והוסיפו גימורים אחרונים לחלק שלהם של הגשר. בזמן המסירה, הצוותים הביאו את החלק המוגמר שלהם ל"לקוח", אשר אישר כי הוא נבנה על פי התכניות. ההתרגשות גאתה כשהגשר חובר והצחוק פרץ כאשר חלקים מסוימים לא יצאו כצפוי.

Testing the Bridge

לאחר פגישת דיון קצרה כדי לשתף חוויות ויוזמות מפתח מהפעילויות של אחר הצהריים, הצוותים חזרו לחדר לבדוק את מבנה הגשר. מנכ"ל IHG סין רבתי קיבל את הכבוד לשלוט במשאית בשלט רחוק בנסיעה על הגשר. לקול תרועות וקריאות שמחה של המשתתפים, המשאית השלימה את הסיבוב בהצלחה.

כמזכרת ממה שניתן להשיג על ידי עבודה משותפת לקראת מטרה אחת, המשתתפים נאספו לתמונה קבוצתית עם גשר מעגלי מדהים.

כל סיפורי הלקוחות