Blockbusters

הצוותים מכינים קדימון לסרט

2 - 4 שעות
בפנים ובחוץ
תחרותי / שיתופי
8 - לא מוגבל

אודות

BlockBusters מאתגר את המשתתפים לתרגם את המסרים העסקיים של החברה שלכם לקדימונים דינמיים, המושכים תשומת לב וחותכים מעומס המידע את מהות הבעיה שעל הפרק. הצוותים מקבלים שורה של אביזרים, מדריכים מודפסים המסבירים את ההיבטים הטכניים של יצירת הקדימון, וטאבלט, עם תבנית דיגיטלית בעלת אלמנטים קבועים; פסקול, מקום שמור עבור מדיה (שהם חייבים לצלם או להמציא), כמו גם כותרות ריקות שהם חייבים לכתוב. כל זה מבטיח שהווידאו הסופי הוא באיכות גבוהה ונראה מקצועי. האתגר שלהם הוא להפוך אותו לרלוונטי והם יגלו שזה צורך מחשבה, תכנון וביצוע של מומחים, כמו גם אמונה עצמית ברמה הגבוהה ביותר! כל צוות מקבל נושא אחר וזה מבטיח מגוון רחב בשלב הקרנת הקדימונים, שהוא השלב האחרון של האירוע.

תוצאות למידה

BlockBusters משקף את העולם האמיתי של יצירת סרטים עם לוחות זמנים צפופים, ציפיות גבוהות ולחץ להפיק. המשתתפים לומדים שבהירות ומיקוד מסייעים בתהליך היצירה, והופכים ביצוע משימה מורכבת להרבה יותר פשוט. התפקידים השונים רבים; תפקידים טכניים, כתיבה ומשחק, דורשים מגוון גדול של מיומנויות ותכונות אישיות והצוותים צריכים לנהל את המשאבים האנושיים שלהם בהתאם. לפעמים מילוי תפקידים שאין להם התאמה ברורה, מחזק את הצוות.

המלצת לקוחות

לא יכולנו לחשוב על פעילות יותר מתאימה שתשקף את נושא הכנס השנתי שלנו.

בנק יהב, ישראל

בקשו הצעת מחיר