mission vision values

שינוי תרבות ארגונית / ערכי החברה

פעילויות גיבוש צוות מתוכננות היטב הן הדרך המושלמת להשריש תרבות ארגונית בחברה

חזון, ערכים ותרבות: 3 יסודות עסקיים אלה לעתים קרובות מתבלבלים: החזון או המשימה היא הרציונל האולטימטיבי של החברה לקיומה. ערכים, לעומת זאת, מגדירים את המסגרת לעסק, תוך קביעה מה תהיה התרבות. דוגמה של הצהרת ערכים היא, "בריאותם ורווחתם של האנשים בעסק שלנו חשובה." התרבות הארגונית היא ביטוי לערכי החברה. זהו אוסף הגדרות של איך הדברים נעשים בעסק. אתם יכולים להבין את התרבות של החברה על ידי האזנה למה שנאמר על התנהגות האנשים בחברה. "אנשים לא אוכלים צהרים מול השולחנות שלהם" או "אנשים לוקחים הרבה חופשות". שינוי תרבותי הוא החלטה להמיר את הדרך הנוכחית בה אנשים עושים דברים בעסק, לדרך שונה, בין אם בשל נחיצות או בשל הרצון לתפוס הזדמנות. זה נפוץ שעסקים מתמקדים בהיבט אחד כגון הגדלת חדשנות או מעורבות, או הם עשויים להתמקד בחלק אחד של העסק כגון המובילים או צוות המכירות. לכן חשוב מאוד שהתרבות הנוכחית של העסק תהיה מובנת. חברות רבות מעסיקות יועצים חיצוניים המשתמשים במגוון כלים כדי לאסוף מידע על תרבות החברה מקבוצות מיקוד, סקרים, ראיונות עם מנהלים בכירים וכו'. מידע זה נאסף ונמדד ולאחר מכן מפותחות יוזמות שננקטות כדי לשנות אלמנטים מסוימים ולשמור על אחרים. תהליך זה מוביל לעתים קרובות את העסקים לשאלה האם הם באמת צריכים שינוי תרבותי של העסק כולו או אם זה רק צוותים או אלמנטים מסוימים שצריכים שינוי. ברגע שאלה זוהו, ניתן לקחת פרק זמן לשנות את ההתנהגויות של צוותים מסוימים, פרטים, או את הארגון כולו. המובילים בארגון, שאסור להם רק לתמוך בשינוי אלא להפגין את התרבות החדשה במעשיהם, ממלאים תפקיד קריטי בהצלחתה. השינוי התרבותי הוא תהליך איטי, שכן אנשים שונים מסתגלים לשינוי באופן איטי יותר מאחרים, אך על כולם להרגיש תחושה של שיתוף; ידע ברור של למה ומה בעצם מנסים להשיג בשינוי, וכמה זמן ייקח עד שיושג. פעילויות גיבוש צוות יכולה למלא תפקיד חיוני בתהליך של שינוי תרבותי, בין אם נערך בתוך או מחוץ למקום העבודה. מחקרים מראים כי בשני המקרים, עם תכנית גיבוש צוות נכונה, אנשים נרגעים והופכים פחות מאופקים, וזו הזדמנות נהדרת לגלות את השקפותיהם על תרבות החברה הנוכחית ולנצל למידה חווייתית כדי להכשיר אותם בהיבטים של הערכים התרבותיים החדשים. צפו בתכניות גיבוש הצוות הבאות או אם יש לכם משהו ספציפי בקשו מאתנו להתאים את התוכנית במיוחד עבורכם כדי שתתאים ליעדים המיוחדים שלכם.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים