three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

ניהול משאבים

פיתוח יעיל ואפקטיבי של משאבי הארגון.

משאבים הם האנשים הזמינים, הכספים, החומרים והציוד, בניהול פרויקט. המשאבים הם סופיים בדרך כלל, וכתוצאה מכך, יש לנהל באמצעות תכנית הקצאת משאבים מתי וכיצד הם מנוצלים. ניהול כל המשאבים לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט אינו יכול להיקבע מלכתחילה בשל אי-וודאויות. כתוצאה מכך ניהול משאבים ותכנון הוא תהליך מתמשך לאורך כל הפרויקט. מנהלי הפרויקטים צריכים לתקשר בצורה יעילה את השינויים במשאבים הזמינים לאורך כל הפרויקט לכל חברי צוות הפרויקט.

משחקי גיבוש צוות הם דרך מצוינת לדמות פרויקט בצורה מהנה ומרתקת. המשתתפים לומדים את נקודות החוזק והחולשות של אחרים. תוך מספר שעות הם לומדים להבין איך משאבים סופיים וכיצד הם חייבים להיות מנוהלים בצורה יעילה על מנת להצליח. להלן מבחר של המשחקים העסקיים המבוקשים ביותר של Catalyst.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים