ibuild - hybrid teams

עוררו תקשורת צוותית בכל מקום בו אתם נמצאים

1.5 - 3 שעות
בפנים ובחוץ
שיתופי
4 - לא מוגבל

אודות

ב- iBuild, המטרה הסופית היא להעביר מידע באמצעות שרשרת תקשורת כדי ליצור העתק של מודל, מבלי לראות אותו! לכל צוות יש שחקן מרוחק, ה'ארכיטקט' שמתחבר לצוות באמצעות מכשיר דיגיטלי. המידע זורם מ'ארכיטקטים', עובר ל'שליחים' ולבסוף ל'בונים'. מחסומי תקשורת מהנים, מועד אחרון לפרויקט קשיח וחוקי החלפת תפקידים ברגע האחרון מוסיפים ללחץ בהפקת תוצאה מדויקת. כל משתתף ממלא תפקיד חיוני בהצלחת הצוות שלו.

תוצאות למידה

iBuild היא חוויה מאחדת עם תוצאות עוצמתיות המתמקדת בחשיבות השפה, המשוב ויצירת אסטרטגיית פרויקט שלב אחר שלב. iBuild מאפשר למשתתפים לחקור דרכי תקשורת שונות: וירטואלית, פנים אל פנים, מילולית ולא מילולית. המחסומים המלאכותיים במשחק מאפשרים לא רק ליהנות, אלא גם מדגישים עקרונות יסוד בהחלפת מידע. תוצאות הלמידה אינן מוגבלות רק לשיפור התקשורת הפנימית והתאמה לדרכי העבודה החדשות, אלא גם עשויות לספק רעיונות לשיטות הטובות ביותר בניהול קשרי לקוחות.

together apart מרחוק - היברידי - ממספר מיקומים

פעילות זו תוכננה לצוותים הנמצאים פנים אל פנים, או מרוחקים זה מזה, או גם וגם (היברידיים) או כאלה שבמספר מיקומים. אם הצוות שלכם עובד מהבית, במשרדים הממוקמים באזורים שונים או במדינות שונות, שאלו אותנו לגבי הגרסה למרחוק או ההיברידית של פעילות זו. צרו קשר כדי לברר כיצד אנו יכולים להתאים אישית את החוויה הזו לצוות שלכם.

בקשו הצעת מחיר