Race Around the World - Festive

גלו כיצד אנשים חוגגים מסביב לעולם

1 - 1.5 שעות
בפנים
תחרותי / שיתופי
8 - לא מוגבל

אודות

המשתתפים מתחברים לחדר בריחה מקוון, בוחרים 'סנטה' והאחרים לוקחים על עצמם את תפקיד השדונים. מטרתם היא לרוץ בלילה ולהעביר צעצועים לילדים בכמה שיותר מדינות, לפני עלות השחר. הצוותים משלימים אתגרים בנושאים חגיגיים בשביל להרוויח גזר שישמור על האיילים בתעופה. השדונים יכולים לראות את האתגרים אך אינם יכולים להזין את התשובות. רק סנטה יכול להזין תשובות ולצלם אך אינו מכיר את האתגרים עד שהשדונים מנחים אותו. ארגז גזרי בונוסים מחכה לצוות שמשלים את סט הצעצועים האידיאלי. שעון ספירה לאחור, בכל אחת משש רמות היבשות, שומר על הקצב. הקבוצה שתסיים את כל השלבים עם הציון הגבוה ביותר היא הזוכה.

תוצאות למידה

Race Around the World – Festive Edition מאפשר לעובדים מרוחקים לצאת ממסגרת תפקידי המחלקה שלהם, לתקשר עם עמיתים ולהתחבר ברמה הבלתי פורמלית. הצוות מתחיל בתכנון למרות שקיימים הרבה נעלמים, ומאמץ גישה זריזה עם התפתחות המשחק. חשיבה יצירתית וכישורי חקירה חדים נדרשים כדי לאסוף את המידע ולשתף פעולה לפתרון האתגרים. עיצוב המשחק מעודד את כל המשתתפים לעסוק בהאזנה פעילה ובתקשורת ברורה ותמציתית; ומבטיח שהמשתתפים מחדדים את מיומנויות התקשורת המקוונות. חברי הצוותים מתחברים באמצעות מטרה משותפת ונהנים בזמן שהם בורחים לטיול וירטואלי ברחבי העולם בנושא חגיגי.

בקשו הצעת מחיר