Corporate Bodybuilding

הצוותים מציגים מסר בעזרת הגוף

30 דקות - 1 שעה
בחוץ
שיתופי
20 - לא מוגבל

אודות

הפכו את הצוות שלכם למודע לתפקיד הייחודי שלו בתמונה הגדולה של מבנה החברה.

האתגר הוא ליצור את שם החברה או הלוגו שלה בקנה מידה עצום על ידי הקצאת 'גופים' רבים לכל אות. לאחר שכולם בעמדה המתאימה, היצירה מצולמת, או גם מצולם בוידאו מלמעלה, כדי לספק הקלטה מרשימה שתשאר למזכרת בה הנציגים שלכם הם הכוכבים!

תוצאות למידה

ההון האנושי הוא חיוני להקמת הארגון. כל אדם ממלא תפקיד חיוני באיך החברה פועלת, כיצדת היא נתפסת, וכמה היא מוצלחת בסופו של דבר. דרך חווית גיבוש צוות מהנה ומעשית זאת, הפרטים נזכרים בתפקיד הייחודי שלהם בתוך התמונה הגדולה של מבנה החברה ובחשיבות של כל פרט.

Related Testimonial

אפשר לסכם את המשוב גם מהאירוע וגם מהתוצאה - הסרטון - במילה אחת, הצלחה! נשתמש בסרטון עוד שנים, המוצר שלכם ודרך מסירתו היו מצוינים".

Jørgen Thaule
Omexome

בקשו הצעת מחיר