City Escape

אתגר הבריחה הגדול בעולם!

1.5 - 2.5 שעות
בחוץ
תחרותי / שיתופי
15 - לא מוגבל

אודות

בקבוצות קטנות ייצאו הצוותים לפעילות מלאה בהפתעות המתגלות לאורך הדרך עם אלמנטים ייחודיים כמו פנסי אולטרה, מתקני סייפר סודיים, פיצוח קודים מצולמים, מנעולים מיוחדים ועוד אתגרים חווייתיים אשר ימתינו למשתתפים... והכל עטוף בסיפור מסגרת מרתק ושעון זמן שהולך ואוזל!

בשלוש השנים האחרונות עובדים יחדיו הגופים הכי חשאיים במדינה במטרה להבין מי אלו העומדים מאחוריי ששת האירועים הכי מסתוריים שחוותה מדינת ישראל.

לרשותכם 120 דקות לחשוף רצף של מספרים המורכבים משישה סימנים אותם יש להכניס אל המחשב המשטרתי שלנו המוצב בנקודת החפ"ק.


תוצאות למידה

פעילות זו תבחן את יכולתם של המשתתפים לתכנן תכנית פעולה בקווים כללים ולהקים אבני דרך לרתום את הקבוצה כולה למשימה.

המשתתפים ילמדו למקם כל חבר צוות במשימה, כך שנקודות החוזק והיכולות שלהם יבואו לידי ביטוי ויתבלטו.

בקשו הצעת מחיר