Brand National

אתגר מהנה של זהות המותג

2 - 3 שעות
בפנים
תחרותי
30 - לא מוגבל

אודות

Brand National הוא תרגיל גיבוש צוות יצירתי ומהנה, אשר בוחן את הנושאים מותג וזהות על ידי אתגור המשתתפים ליצור זהות מותג הלאומית מאפס. הצוותים ממציאים את מדינותיהם על בסיס קבוצה מסוימת של מאפיינים לאומיים. הצוותים מגדירים ויוצרים אלמנטים שיזהו את האומה שלהם - שם ארץ, דגל, המנון, ריקוד, ואת השמלה הלאומית. האירוע מסתיים במופע בסגנון אירוויזיון עם אנרגיה גבוהה, שבו כל אומה משיקה את זהותה החדשה במיצג כוריאוגרפי עם דגלים, שירים, ריקודים ותלבושות לאומיות.

תוצאות למידה

כמו אומה, המשימה, החזון והערכים של החברה הם הבסיס של כל ארגון. התרבות הארגונית, האמונות וההתנהגויות של העובדים הן ביטוי לערכי החברה, אך לעיתים קרובות משתמע מכך שהם לא הוגדרו במפורש.

Brand National היא דרך מצוינת לחקור את החשיבות של תרבות החברה וכיצד השפעתה מתרחבת הרבה מעבר ללוגו החברה, להתנהגות של כל חבר בארגון.

בקשו הצעת מחיר