Tree-Mend-Us

פעילות Go Team לנטיעת עצים

2 - 4 שעות
בחוץ
שיתופי
8 - לא מוגבל

אודות

Tree Mend Us הוא אתגר חקירה בסביבה שבו צוותים משלימים סדרה של אתגרים כיפים, חידון שאלות בנושא הסביבה, אתגרי צילום, וגם, מגלים שתילים ומבצעים נטיעה וירטואלית או פיזית. חיפוש אחר מטמון אקולוגי הוא פעילות מהנה ומניעה המאחדת את הצוותים עם תוצאות מוחשיות!

Tree-mend-us מתעורר לחיים עם חיפוש אחרי המטמון בסגנון היי-טק Go Team. מצוידים עם את מזהב, ארגז עם שתילים וקבוצה של רמזים, הצוותים עוקבים אחר מיקומים שאורגנו מראש. הצוותים נוטעים עצים במיקומים ייעודיים ולאחר מכן מצלמים את העץ כראיה למאמציהם.

תוצאות למידה

המשתתפים לומדים לעבוד כצוות כדי להשלים את האתגרים המהנים לנווט את דרכם כדי לשתול עצים. ל- Tree-Mend-Us יש יתרונות בריאותיים וריווחתים נהדרים כשכולם פעילים בחוץ.

תוצאות אחריות חברתית תאגידית

מחקרים מעידים על כך שכאשר אנשים עובדים יחד למען איכות חברתית או סביבתית, הם מתחברים זה לזה. נטיעת עצים בונה שינוי מתמיד בסביבתם והם יכולים להרגיש גאים על כך שיש להם השפעה חיובית עליה. Tree-mend-us מביא מודעות והכרה לנושאים סביבתיים, ומאפשר למשתתפים להבין כי פרויקט גדול הוא סכום של פעולות קטנות.

Related Testimonial

חיפשנו פעילות שתשפיע על הצוות שלנו ועל הקהילה המקומית בה אנו נמצאים. Tree Mend Us לא רק אפשר לנו להשפיע באופן חיובי על הקהילה המקומית שלנו אלא גם הייתה לו השפעה עצומה על האנשים שלנו. הוא דרש תקשורת ברורה ושיתוף פעולה, ואפשר לאנשים להעריך זה את זה יותר, ויצר זיכרונות וקשרים מתמשכים לאורך זמן ".

Heller Machine

בקשו הצעת מחיר