giving back catalyst israel

נותנים בחזרה

פעולות אחריות חברתית ארגונית מועילות גם למקבלים וגם לנותנים

נתינה כקבוצה, מאפשרת להשפיע יותר מאשר כבודדים. ניתן ליצור קשר ארוך טווח עם ארגונים ללא כוונת רווח, קהילתיים או חברתיים. נתינה היא עוצמתית עבור האדם הנותן באותה מידה כמו למקבל. מחקרים מראים כי אנשים נהנים הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית באמצעות נתינה והתנדבות. הקשר החברתי מסייע בהפיכת התנהגות נדיבה לרגשות חיוביים עבור הנותן. נתינה כקבוצה ולא כאינדיבידואל מובילה לרגשות האושר הגדולים ביותר עבור הנותן. אושר עובדים גבוה נמצא ביחס ישיר למעורבות ולעבודה יעילה. אנשים רבים שהשתתפו בתוכניות כאלה המשיכו להצטרף למעגלי נתינה או לפתח הרגלי נתינה כתוצאה מאפקטים חיוביים חזקים של הנתינה שחוו בתכנית.

כאשר העובדים משתתפים בתוכנית נתינה מאורגנת, יש בדרך כלל תהליך של למידה ומעורבות כקבוצה. מחקרים מראים כי תכניות מובנות של נתינה והתנדבות יכולות לספק תשואות לעסקים על ידי צמצום עלויות ההכשרה והפיתוח.

ל-Catalyst יש מספר פעילויות עם מגוון תוצאות גיבוש צוות יעיל ותוצאה נוספת של נתינה קולקטיבית. הקשר שלנו עם רשת הנתינה החברתית B1G1 מאפשר לכם לבחור ממגוון פרויקטי נתינה. לחלופין, ניתן לבחור ארגון צדקה או ארגון קהילתי מקומי, ולערב את העובדים בקביעת המטרה לה יתרמו, לעידוד המחויבות לפרויקט. בדקו את פעילויות גיבוש הצוות הגמישות הבאות ורתמו את כוח הנתינה עבור הצוות שלכם.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים