Rags To Riches

צרו לוגו מפריטים ממוחזרים

1 - 3 שעות
בפנים ובחוץ
שיתופי
20 - לא מוגבל

אודות

המשתתפים מוזמנים להביא איתם בגדים מיותרים וכל מיני פריטים "איכותיים" אחרים אל מקום המפגש בכנס שלכם. ואז, בהפסקה אחת או באופן שיחולק בין פגישות 'ממריצות' בין הפסקות הכנס הרגילות , הצוותים יצרו גרסה ענקית של הלוגו (או תמונה אחרת לפי הזמנה) תוך שימוש בכל הפריטים שנתרמו. מטריצה ייחודית מנחה את הצוותים תוך כדי עבודה משותפת כדי למקם את תרומתם באזורים מסומנים מראש. בסוף הפעילות רחפן טס מעל הראשים, ומצלם את האמנות "הממוחזרת". הפריטים שנתרמו מועברים אז לצדקה שנבחרה מראש.

תוצאות למידה

Rags To Riches היא פעילות חברתית משמעותית מהנה המעודדת את המשתתפים לתת חזרה לקהילה שלהם, ובמקביל ממחזרים פריטים שלא זקוקים להם. זה יוצר חווית נתינה ייחודית ומספקת לכולם. Rags To Riches מעודד את המשתתפים לחשוב יותר על מחזור פריטים לא רצויים שהיו מושלכים אחרת. באירוע שמגייס את כל הצוות, הצוותים תורמים ויוצרים, ומוכיחים כי עבודת צוות יכולה באמת להשפיע על עצמכם ועל העולם הסובב אתכם.

בקשו הצעת מחיר