Knowing Me Knowing You

בניית נטוורקינג וקשרים

30 דקות - 1 שעה
בפנים
שיתופי
30 - לא מוגבל

אודות

Knowing Me Knowing You היא פעילות גיבוש קלילה לשבירת הקרח ולהאצת הנטוורקינג ובניין הקשר בקבוצה שלכם.

הפעילות מתחילה עם תרגיל חימום לחילוק המשתתפים לקבוצות; אז, היחידים מקבלים משימה לאסוף ציוד עסקים ואישי רב ככל האפשר מהשחקנים האחרים כדי לזכות בנקודות עבור הצוות שלהם. המבנה התחרותי ומטריצת משחק ייחודית שומרים על אנרגיה גבוהה.

בזמנים קבועים, המשתתפים צריכים לחזור לקבוצות שלהם לספירת התוצאות ולקבלת פרטים על היעד הבא שלהם.

האנשים חוזרים לשוטט בחדר כדי ליצור קשרים עד שריקת הסיום כאשר הנקודות נספרות והצוות הזוכה מוכרז!

תוצאות למידה

קשרים חשובים, וכוח עבודה מקושר מאוד הוא נכס בעל ערך לארגון כלשהו. Knowing Me Knowing You עוזר לבנות מכנה משותף בין אנשים, מחליק את הנתיב של שיתוף מידע ושיטות עבודה מומלצות שיובילו בהכרח לשיפור התוצאות.

בקשו הצעת מחיר