Barkitecture

בנו וקשטו מלונה לכלב

1 - 2 שעות
בפנים ובחוץ
תחרותי / שיתופי
30 - לא מוגבל

אודות

עבודה עם ערכת כלים וחומרי בנייה, בה כל צוות חייב לנצל זמן ומשאבים ביעילות כדי לעצב ולבנות מלונת כלב ייחודית. לאחר מכן, הצוותים משתתפים בסדרה של תחרויות כדי לזכות בתוספות דקורטיביות כמו צבע ופאטיו.

לאחר השלמתן המלונות עוברות לתצוגה. כלב מארגון הצלת בעלי חיים מקומי מרחרח את הזוכה!  פרסים נוספים יכולים להיות מוענקים על 'המלונה היצירתית ביותר', 'רוח הצוות הטובה ביותר' וכו..

תוצאות למידה

הצוותים חייבים לזהות את הכישורים של כל פרט וליישם כישורי ניהול פרויקט, כך שהעיצוב, הקישוט, התכנון והבנייה יושלמו בתוך פרק זמן קצוב ועם משאבים מוגבלים

תוצאות אחריות חברתית תאגידית

מלונות הכלבים שצוותכם ייצר יכולים להפוך למתנה בסוכניות אימוץ כלבים או ניתנות להעמדה במכירה פומבית כשההכנסות יועברו למקלט לבעלי החיים.

בקשו הצעת מחיר