people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

חשיבה טרנספורמטיבית

חיבור עם מי שאתם ואיך אתם מבצעים

חשיבה טרנספורמטיבית מאפשרת ליחידים ולצוותים ליצור שינוי, לבצע בצורה הטובה ביותר, ולהשיג הצלחה מתמשכת. כצוות, חשיבה טרנספורמטיבית מבוססת על חזון משותף, אחריות ואותנטיות. ברוב האנשים מוטמעות מערכות אמונה מגבילות עצמית הגורמת להם לשאוף לעשות עוד ועוד.

חשיבה טרנספורמטיבית בצוות היא לעתים קרובות השתקפות של מנהיג טרנספורמטיבי. אלה הם מנהיגים שמתעלים מעבר למנהיגות הבסיסית של מנהיג טוב, שמנהל, מפקח, מארגן עבודה ועוקב אחר הביצועים. הם יוצרים בסיס להצלחה עם חזון שמועבר בבירור ותכנית פעולה מובנית להשגת המטרות.

כיוון שחשיבה טרנספורמטיבית עוסקת בחיבור של מיהו האדם והאופן שבו הוא מבצע דברים, מנהיגים מעצבים חייבים להיות בעלי סגנון ניהול אישי. הם מבינים את סגנונות העבודה של אנשים בקבוצה שלהם ומקצים משימות, מניעים וניגשים לטעויות באופן אישי שמתאים לפרט. ובכך הם מסייעים לחברי הצוות לגלות את הטוב ביותר שהם יכולים להיות ולהנחות אותם לאופטימיזציה של הביצועים שלהם.

מנהיגים טרנספורמטיביים הם מודל חיקוי מצוין בפועלם ביושר ובלהט, הן במעשים והן בדיבורים. באמצעות בטחון בהעברת הלהט והחיוביות הם מעוררים גישה של "אנחנו יכולים לעשות". הם מקשיבים לצוות שלהם ומטפחים סביבה שבה מעודדים מחשבה יצירתית וחדשנות. בעשותם כן הם מעודדים חשיבה זריזה ומורידים חסמים לשינוי.

תכניות לגיבוש צוות יכולות לשמש מטאפורה רפלקטיבית חשובה של תהליך השגת דברים גדולים באמצעות חשיבה טרנספורמטיבית. Orchestrate, תכנית גיבוש הצוות של Catalyst, שבה הצוותים לומדים לנגן יחד כתזמורת בפחות משעתיים, הוא דוגמה אחת כזו. אמונות מגבילות מאותגרות, ונבנה אמון באמצעות השלמת משהו יוצא דופן באמצעות תכנית פעולה מובנית. יתר על כן, במקרה זה לכוח הנגינה ביחד כאחד יש תוצאות טרנספורמטיביות משנות דעה. צפו ברשימת תכניות גיבוש הצוות הבאות המעודדות צוותים ויחידים להשיג ביצועים מתמשכים עם ביצועים מיטביים.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים