BNZ מעריכים ביצועים ב- Situation Room

פורסם בתאריך 1 ביוני 2019

מטרות

הבנק של ניו זילנד חיפש סימולציה עסקית שאותה יוכלו לשלב במרכז הערכה חדש כחלק מתהליך הגיוס הפנימי שלהם. הבנק של ניו זילנד הוא אחד ממוסדות הבנקאות המובילים בניו זילנד מאז הקמתו בשנת 1861. מרכז ההערכה נועד להעריך מועמדים רשומים על פי מספר מרכיבים כגון ראיונות אישיים, מצגות קבוצתיות, ובתוך סביבה צוותית. התוכנית צריכה לתת הזדמנות למעריכים לבחון את המשתתפים, כמו גם, לתת הזדמנות לדיון, הערכה עצמית ומשוב.

הפתרון

ביום האירוע, השתתפו 24 נציגים בתרגיל למידה חווייתית The Situation Room בשני מושבים נפרדים. The Situation Room, שפותח על ידי שותפי Catalyst Global בניו זילנד, Team Up Events, הוא אחד האירועים החדשניים והמתקדמים ביותר בעולם. תוך עיסוק בנושא מצב עולמי שהתעורר, הצוותים מאותגרים להעריך ולהגיב לקישורי עדכוני וידאו בזמן אמת על מנת לספק מידע מדויק לגבי מה, איפה, מתי, ומי בתרחיש סחר בלתי חוקי.

Situation Room תוכנן כדי לעורר ולאתגר חשיבה בסביבת זמן מוגבל ולחץ גבוה, סביב מטרות הלמידה הבאות:

  • תקשורת חוצה תפקידים: להשתפר מעבר לתפקידים ולרמות האישיים כדי להתאחד לקראת מטרה משותפת ולהשיג הצלחה באמצעות תקשורת ברורה, תמציתית ומתואמת.
  • חשיבה זריזה: עידוד והערכה של מהירות וגמישות כדי לא רק לזהות ולהתאים לדרכים יעילות ומועילות יותר של עבודה, אלא גם כדי להבין כי הדרך של "היום" עשויה להיות שונה לחלוטין מהדרך של "מחר".
  • מנהיגות מצבית: זיהוי ההתנהגויות הנדרשות בהקשר של הקבוצה והסביבה כדי ליישם סגנון מנהיגות המספק בצורה הטובה ביותר את המטרות ואת הנסיבות של המשימה שיש לבצע.
בספירה לאחור של הטיימר של התכנית הסופית, המשתתפים הונחו באמצעות הערכת צוותית לבצע חשיבה על הביצועים לפני שהוזמנו לדון בלמידה מניסיונם עם הקבוצה כולה.

תוצאה

The Situation Room סיפק הזדמנות מלאת תובנות עבור מעריכי BNZ לבחון הן תכונות אישיות, והן מאפיינים, תכונות וכמובן ביצועים צוותיים בדרך של משחוק. נקודות הדיון המשותפות שהוזכרו על-ידי המשתתפים התייחסו לצורך בגישה מתואמת על מנת לנהל את המשתנים הרבים באירוע. המשתתפים הבינו כי יש יותר מדי מידע שצריך להבין עבור כל אחד מחברי הצוות. הם גם הבחינו כי יש זמן מוגבל להעריך את התמונה המשתנה של המצב. על מנת שכל הקבוצה תצליח לאזן במהירות את הדיוק, הם נאלצו להקצות תפקידים ומשימות במהירות וביעילות. התכנית הייתה הצלחה עצומה עבור המעריכים והמשתתפים כאחד.
כל סיפורי הלקוחות