conflict management

ניהול קונפליקטים

קונפליקט בריא מוביל לתרבות של חדשנות.

ניהול קונפליקטים הוא תהליך של איזון ההיבטים החיוביים שניתן להשיג באמצעות קונפליקט תוך צמצום ההשפעות השליליות של הקונפליקט. אירוע הקונפליקט מופחת במידה רבה על ידי כללי התערבות ברורים, עם תקשורת טובה וההתחייבות לעמוד בהם. עובדה זו מעניקה לעובדים בסיס שעליו לפעול במיוחד כאשר חברי הצוות נמצאים בלחץ, עייפים או לחוצים. נטען כי צוותים יעילים הם קבוצה של אנשים עם סגנונות עבודה מגוונים. זה כמובן יוצר באופן טבעי נקודות מבט שונות ומפתח נטייה לקונפליקטים. כאשר הוא מנוהל בצורה מקצועית עם כללי יסוד מקובלים, יוצר הקונפליקט סביבת למידה, והוא יכול להוביל לתוצאות חיוביות כגון יצירת רעיונות חדשים, חדשנות, שינוי תהליכי ויישום רעיונות. הצד השני של זה, היא סביבה ללא חוק, ללא כל תרבות מקובלת או ספר חוקים. זה מוביל לכך שאנשים מדברים זה אל זה לא יפה, דוחים ומבטלים רעיונות אחרים או אפילו מדברים בצורה פוגעת עם שפה מאיימת באופן אישי. בדרך כלל יתפתחו תתי-קבוצות ותתהווה סביבה דמוית מלחמה. עם הזמן זה יוביל למנטליות של בידוד וקיפאון בשל הפחד מקונפליקט והאשמות. לימוד חווייתי עם משחקי גיבוש צוות מדמה סביבה של קונפליקט לא בריא. לימוד באמצעות משחק מספק סביבה בטוחה לניתוח כללי ההתערבות וניהול הקונפליקט. משחקים מעוצבים ומועברים היטב מביאים לידי ביטוי את הערך של הקונפליקט, כמשהו שיש לחבקו ומסגרת לפיתוח תרבות של חדשנות. יתר על כן, תצפית של תכנית כזו נותנת תובנה והזדמנות למנהיגים עסקיים להרהר בסיבות הבסיסיות לקונפליקט או בהעדר קונפליקט, ועוזרת להעריך מחדש את תרבות החברה.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים