Social Responsibility for Real Impact

כחלק מרשת Catalyst והשותפות שלה לכל החיים עם יוזמת הנתינה העולמית, Buy1GIVE1, מתאפשר ל-Catalyst ישראל לחולל שינוי אמיתי עבור אנשים וקהילות במצוקה. לכל משתתף בתכנית גיבוש צוות של חברת Catalyst ישראל אנחנו מחלקים "השפעות" לעמותה B1G1.

מטרות האו"ם לפיתוח בר-קיימא

סדר היום לפיתוח בר-קיימא ל-2030, שאומץ על ידי כל המדינות החברות באו"ם בשנת 2015, מספק תכנית מתאר משותפת לשלום ולשגשוג לאנשים ולכדה"א, לימים אלה, ולעבר העתיד.

בליבה ניצבות 17 מטרות לפיתוח בר-קיימא (SDGs), המהוות קריאה לפעולה דחופה של כל המדינות - מפותחות ומתפתחות - בשותפות גלובלית. הם מכירים בכך שסיום העוני וחסכים אחרים צריכים לצעוד יד ביד עם אסטרטגיות המשפרות את הבריאות והחינוך, מצמצמים את אי השוויון וממריצים צמיחה כלכלית - הכל תוך התמודדות עם שינויי האקלים ועבודה לשימור האוקיינוסים והיערות שלנו.

התרומה שלנו ל- SDGs

ב-Catalyst המשימה שלנו היא להשפיע לטובה על עסקים ואנשים פרטיים באמצעות גיבוש צוות. אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. בכל פעם שמישהו משתתף בתוכנית של Catalyst אנו נותנים לאחד מהפרויקטים של B1G1 שנבחרו במיוחד בזכות השפעתם הגבוהה.

B1G1 קושר כל נתינה והשפעה שנוצרת ליעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם. לכן, על ידי מתן השפעות אנו תורמים ישירות ל-17 מטרות האו"ם לפיתוח בר-קיימא המסייעות לסיום העוני, להילחם באי-שוויון ובאי-צדק, ולהתמודד עם שינויי אקלים עד 2030.

giving with B1G1

עסקים הם הכוח העיקרי לתועלת בעולמנו כיום

להיות חלק מ-B1G1 פירושו שאנחנו חלק מהתנועה בה עסקים נפגשים כדי לשנות את העולם. העובדה שהנתינה מקושרת למטרות פיתוח בר-קיימא נותנת לנו דרך משמעותית לעקוב אחר תרומתנו למטרות אלו. אנו משתמשים בזה כאמצעי למידה והשראה להגדלת העסק שלנו בצורה חיובית.

access to clean water

B1G1 - מודל נתינה מיוחד

אנו ממליצים בחום שתבדקו את B1G1. בשונה מדגמי נתינה מקובלים, B1G1 עוזר לעסקים קטנים ובינוניים להשיג השפעה חברתית רבה יותר על ידי הטמעת פעילויות נתינה בפעילות העסקית היומיומית שלהם וכך יוצרים סיפורי נתינה ייחודיים. כל עסקה (וכתוצאה מכך הפעילות היומיומית שלכם) יכולה להשפיע על חיים החל מרק סנט 1.

UN Sustainable Development Goals

מעגל מעשים טובים

עבורנו ב-Catalyst זה משלים 'מעגל מעשים טובים' נהדר: עיצוב משחק נהדר, השפעה רבה על כל המשתתפים ועל החברות שלהם, עושים דברים נהדרים; ביחד איתכם.

ההשפעה שלנו על מטרות פיתוח בר-קיימא של האו"ם

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG