Net-Work

מיצב אמנותי של רעיונות משותפים

10 - 30 דקות
בפנים ובחוץ
שיתופי
10 - לא מוגבל

אודות

Net-Work היא דרך מהנה לגרום לכולם להיות באינטראקציה ולהביע את דעתם בחופשיות. בהינתן נושא מסוים ורשימת מילים הקשורות לנושא זה, המשתתפים מוזמנים לבחור את המילים שהכי משמעותיות להם ביחס לנושא. הם מחברים את המילים שבחרו על לוח האמנות ודנים במחשבותיהם ובדעותיהם עם אחרים בקבוצה. תוצאות ההרכבה יוצרות מראה חזותי צבעוני שניתן להתייחס אליו בזמן הסיכום של המנחה. ספירת מספר הצמתים עם מספר הקשרים הגדול ביותר (או הקטן ביותר) מגלה נתונים טבעיים שניתן להשתמש בהם כדי למדוד את הפופולריות של נושאי כנס, ערכים משותפים או פערים בהבנה.

תוצאות למידה

רעיונות משותפים באווירה עליזה יוצרים יצירת מופת בלתי צפויה. הפעילות עוזרת 'לשבור את הקרח' ולעודד שיחה הזורמת בטבעיות. על ידי חיבור מחרוזת המילים, כל המשתתפים 'נכנסים' ליצירה השיתופית של מיצב אמנותי המייצג מסר רב עוצמה. עם כל תרומה, ניתן לראות את ההתפתחות הסקר האינטראקטיבי ולהאזין לשיחות המתפתחות בקרב המשתתפים. בתום הפעילות ניתן להעריך את ענן המילים NET-WORK ככלי פסיכואנליטי ופסיכו-חברתי ולאסוף תובנות מרתקות בנושא העיקרי.

בקשו הצעת מחיר