rags to riches team building

גיבוש צוות ברוח הקהילה

פורסם בתאריך 3 במאי 2010

מהנה מאוד

Rags To Riches היא פעילות חברתית סביבתית ארגונית (CSR) משמעותית ומהנה המעודדת אתכם להחזיר לקהילה שלכם, ובמקביל למחזר פריטים לא רצויים.

רעיון חדש של גיבוש צוות לצדקה

רעיון חדש זה, של גיבוש צוות לצדקה, משלב בין fuse CSR ואינטראקציה אנושית כדי ליצור חוויה של הגשמה עצמית. כדי ללמוד עוד על Rags To Riches בקרו בקטגוריית קהילה ואיכות הסביבה בתפריט 'אירועי גיבוש צוות'.

או לחצו כאן

כל סיפורי הלקוחות