You Bet You Can

השקיעו בביצועים של עצמכם

1 - 4 שעות
בפנים ובחוץ
תחרותי / שיתופי
30 - לא מוגבל

אודות

פעולה זו ארזה הרפתקה משגעון ה- Youtube וממקמת אותה בהקשר גיבוש צוות. Youtube מתעדת ראיות מדהימות של מה יכול להיות מושג כאשר יחידים עובדים יחד כאחד. ב-You Bet You Can  הצוותים מדפדפים בתפריט אתגרים המסווגים על-פי קטגוריות בפלטפורמה מיוחדת משלנו. לאחר מכן הם צופים בקליפי "פעולה" מיוחדים כדי ליצור 'גורם ישימות'. עיקר המשחק מתמקד בהימורים של הצוותים על הביצועים שלהם. אם הם משיגים את קריטריוני ההצלחה במסגרת הזמן הנתונה, הם מכפילים את ההימור שלהם. ואם הם נכשלים, הם מאבדים לא רק את הזמן והמאמץ שהשקיעו אלא גם ההשקעה המקורית שלהם!

תוצאות למידה

ב- You Bet You can הצוותים צריכים ללמוד לעבוד יחד ביעילות ובאפקטיביות, לזהות ולנצל את חוזקות הפרט. הם חייבים להיות מציאותיים בהערכת היכולות הקולקטיביות שלהם, להעריך מחדש את תוכנית המשחק שלהם עם כל אתגר שהם מהמרים וניגשים אליו. הצוותים אשר מעריכים במדויק את היכולות שלהם, לומדים למקד את האנרגיה שלהם ולנהל את משאביהם ביעילות הם הזוכים האולטימטיביים.

תוצאות אחריות חברתית תאגידית

הוסיפו 'בורג נוסף' לפעילות זו, כשהנקודות שצברו הקבוצות יהפכו לתרומות במזומן מהחברה שלכם. ככה זה עובד:

הצוותים מתוגמלים עם סמלי כוכב על-פי ביצועיהם בכל אתגר. כל הצוותים מסכמים את הכוכבים שלהם בסוף התחרות; הצוות המנצח נבחר וזוכה לתשואות. דובר מטעם החברה מוסר שכל הכוכבים שנצברו במהלך התחרות יומרו ביחס כמו 1 כוכב = 1 ש"ח ומציג שתיים או שלוש 'תיבות הדואר', המייצגות יעדי תרומות בהם החברה בחרה לתמוך. הצוותים מחלקים את הכוכבים שלהם באופן שווה בין האנשים בקבוצה שלהם. כל המשתתפים מוזמנים לחלק את הכוכבים שלהם על פי יעד התרומה שהם באופן אישי רוצה לתמוך בו.

בקשו הצעת מחיר