Arabian Market

התחרו במסחר כדי למקסם את עושר המשפחה

30 דקות - 2 שעות
בפנים ובחוץ
תחרותי / שיתופי
12 - לא מוגבל

אודות

האתגר מתרחש במדינות שביתת הנשק אחורה בזמן בשנת 1800. המשפחות נושאות ונותנות כדי להגדיל את עושרן, וסוחרות בתמרים, גמלים, דגים, תבלינים, פנינים, מים, כסף וכל מידע חשוב. הצוותים מתפצלים ל"משפחות" החמושות בנרתיק של סחורות בנושא ומאותגרים במטרה למקסם את עושר משפחותיהם. הצוותים צריכים להבין מה צריכות משפחות אחרות באמצעות מיומנויות חקירה ומשא ומתן. השגת מידע זה הוא כוח רק אם משתפים אותו. הצוותים מנהלים משא ומתן וסחר כדי למקסם את התשואות שלהם. הציון הסופי משקף את האינטראקציה והגישה של הצוותים.


תוצאות למידה

Arabian Market הוא אתגר מהנה ואינטראקטיבי, שמופעל על ידי תקשורת, מחזק רישות ואת החשיבות של מערכות יחסים חיוביות. הוא ממקסם הבנה ברורה של ערך המידע עבודה על פתרון win-win תהיה הכרחית להצלחה.

למרות שזה תרגיל תחרותי, הצוותים המצליחים ביותר הם אלה שמשתפים פעולה עם אחרים לבנות תוצאות win-win תוך כדי התמקדות בתוצאות השורה התחתונה שלהם.

בקשו הצעת מחיר