תוצאות פעילויות הדרכה

ההחלטה מה תשיג פעילות גיבוש צוות היא קריטית בבחירת התכנית המתאימה ולהצלחה מהותית שלה. כל אחת מתכניות גיבוש הצוות שלנו תוכננה להתמקד בתוצאה מסוימת אחת או יותר. בחרו תוצאה ותראו את פעילויות גיבוש הצוות הקשורות לתוצאה. חשבתם על תוצאה רצויה אחרת?