innovation stimulate creative thinking catalyst brasil

חדשנות

התכניות שלנו, כגון Global Innovation Game, מסייעות לצוותים ליצור רעיונות ולחדש

ידוע כי ההצלחה בשוק משקפת את יכולת החברה לחדש. אנשים צריכים להבין איך הם משתלבים בתרבות זו של חדשנות ומה הם צריכים לעשות כדי לתמוך בה ללא הרף. חשוב לא לבלבל בין המושגים של חדשנות ושל יצירת רעיונות. יצירת הרעיון הוא המושג של העלאת רעיונות מקוריים. תהליך חדשנות מובנה ויעיל מאפשר לקבוע את סדר העדיפויות של רעיונות שימומשו בעסק זריז באמת. Global Innovation Game מדגים למעשה את התהליך הזה של רעיונות וחדשנות. ללא תהליך של חדשנות, לא ניתן לאמת, לתעדף ולממש רעיונות. תכניות גיבוש צוות משחקות תפקיד בהדגמת המושג הזה באופן מעשי ובלתי נשכח. בתכנית החדשנות והבנייה, Chain Reaction, לדוגמא, הצוותים מקבלים סדרה של רעיונות שעליהם ללמוד, לתעדף ולבסוף לממש. חדשנות יכולה להיות מיושמת גם ברמת משימות מיקרו. תכניות בנייה של גיבוש צוות מדגימות זאת בפועל. על ידי ביצוע רצף של תכניות והחלטה כיצד ליישם אותן, הצוותים יכולים להציג חדשנות בביצועים שלהם – למשל, בבחירת הדרך הטובה ביותר להשתמש במשאבים שבהישג יד בזמן המוגבל שזמין. צוות יכול להדגים תרבות חדשנית באמצעות יישום של מחשבות מקוריות ושינויים בביצוע ובתהליך. במהלך תכנית גיבוש צוות מתברר שכמה צוותים טובים יותר בחדשנות מאחרים. פגישת הסקת מסקנות והפקת לקחים אחרי האירוע ולמידה מהתכנית מסייעת בשיתוף ידע בטכניקות חדשנות ברחבי העסק.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר