rhythm programs

ניהול סיכונים

גישה מתוכננת וחיובית לסיכון פוטנציאלי גורמת לצוותים המובילים להתמודד עם הסיכון שמגיע עם השינוי

ניהול סיכונים הוא חיזוי והערכת סיכונים וזיהוי נהלים כדי למנוע או למזער את השפעתם. הסיכון מתבצע על ידי נהלים ומדיניות מוגדרים היטב הכוללים תפקידים ותחומי אחריות קשורים. הוא גם דורש משאבים מתאימים והכשרה שוטפת כדי לספק תכנית ניהול סיכונים.

ברמת הפרויקט, הניסיון מלמד שכאשר כל חברי הצוות מעורבים בזיהוי והערכת סיכונים פוטנציאליים, כאשר אלה מתעוררים, אנשים יהיו ערניים יותר למימוש ולניהול. זה יתרון נוסף של הפחתת החשש מפני סיכון, מצב אשר יכול להפיג חדשנות וחשיבה יצירתית.

משחקי אימון מנהיגות מעודדים מנהיגים לפתח אסטרטגיות כדי ליצור סביבה מאוזנת של לקיחת סיכונים כדי לטפח חדשנות ויצירתיות בקבוצות שלהם. וכתוצאה מכך, המנהיגים עשויים לבחור למנף משחקי גיבוש צוות חווייתיים אשר מדמים מצב שבו קיים פוטנציאל סיכון, כדי להביא מודעות מוגברת לגישה החדשנית לניהול סיכונים לצוותים שלהם. בסביבת למידה ללא עימות וללא לחץ, אנשים יכולים להגדיל את כישוריהם בזיהוי סיכונים וליישום תקשורת ברורה ואסטרטגיות לניהולו. הם מתרגלים ומכירים את פוטנציאל הסיכון ולומדים לאמץ אותו ולא לברוח ממנו. מיומנויות נרכשות אלה ניתנות לדיון וליישום במצבים בחיים האמיתיים.

צפו כאן במבחר התכניות המבוקשות הקשורות לנושא.
זקוקים לעזרה בהחלטה? מחפשים משהו אחר?

צרו קשר

סיפורי מקרה דומים