Uniting Teams with Bridging the Divide

Bridging The Divide עבודת צוות משותפת לבניית גשר

מידע כללי

 • 1 שעה - 2 שעות
 • בתוך ו בחוץ
 • שיתופי
 • מס' משתתפים מינימלי: 24
 • מס' משתתפים מקסימלי: בלתי מוגבל

הצג תמונות

הצג סרטונים

פרויקט שיתופי לבניית גשר עם משאבים מוגבלים, מגבלות תקשורת ולוחות זמנים קפדניים
Bridging the Divide Logo

מתווה התכנית

Bridging the Divide הוא פעילות גיבוש צוות רבת-עצמה המחייבת את הצוותים להשתמש במיומנויות מתוחכמות של ניהול פרויקטים וניהול קשרי לקוחות, כדי לבנות גשר בהתאם לדרישות מפרט הלקוח תוך התגברות על משאבים מוגבלים, מגבלות תקשורת ולוחות זמנים קפדניים. והגשר, צריך להיות גדול מספיק, חזק מספיק ויציב מספיק כדי לאפשר לרכב גדול הנשלט מרחוק לחצות אותו בבטחה.

כל צוות יכול לתכנן לעצב ולמתג את הגשרים בצורה יצירתית, ופרסים מוענקים עבור התכנון ההנדסי היצירתי ביותר, המיתוג הטוב ביותר, השימוש היעיל ביותר של משאבים וכו'.

בחלקו האחרון של אירוע הבנייה כל הגשרים של הצוותים מותקנים כחלקי גשר חברה ענק וארוך - כך שכל צוות לא רק מתמקד במשימה שלו אלא גם משחק תפקיד חיוני בהצלחת הפרויקט של חברה גדול.

ה'גראנד פינאלה' המרגש הוא הפעלת רכב בשלט רחוק לאורך כל הגשר המורחב.

זהו ארוע מהנה, יוצר מעורבות, עם השתתפות פעילה ומטאפורות חזקות מאוד - שבו כל מחלקות הארגון חותרות להשיג את המטרות הפרטיות שלהן, וגם משחקות תפקיד חיוני בתמונה הגדולה יותר של מטרות הארגון. מאמציהם של כל הצוותים, פשוטו כמשמעו "מחוברים" יחד להדגמה רבת עוצמה של כוחו של היחיד.

 

תוצאות למידה ופיתוח

תרגיל מאתגר שבו כל צוות הוא גם הספק וגם הלקוח. המטרה הסופית משותפת באופן מלא, והצלחה דורשת ניהול קשרי לקוחות מתמשכים והבנה של התופעות המכריעות של תקשורת טובה או גרועה.

רעיונות אחריות חברתית אירגונית לוגו אחריות חברתית אירגונית

ניתן להתאים את Bridging the Divide באופן בו כל חלק של גשר מוצג על ידי הצוות בהתאמה ללוגיקת המסרים הנוגעים לפיתוח עם השפיות ארוכות טווח.

מטרת היעד דורשת מהצוותים לשתף משאבים, למזער כיוונים מיותרים, לשלוט על תקציבים ולהשתמש בחומרים ממוחזרים בכל מקום בו זה ניתן. זהו מסלול ליצירת מודעות על השפעתו של כל פרויקט על הסביבה ועל הציפיות של בעלי עניין שונים.

הצג תמונות

הצג סרטון

מידע כללי

 • 1 שעה - 2 שעות
 • בתוך ו בחוץ
 • שיתופי
 • מס' משתתפים מינימלי: 24
 • מס' משתתפים מקסימלי: בלתי מוגבל
 • שאלה בנוגע לאירוע זה

יתרונות עסקיים מרכזיים

 • אחריות ארגונית
 • שירות לקוחות
 • שיתוף פעולה חוצה תפקידים
 • המרצת הקהל בכנס
 • הנאה ומוטיבציה
 • כישורי משא ומתן
 • ניהול שינוי
 • מנהיגות מעשית
 • ניהול סיכונים
 • תקשורת אסטרטגית
 • דינמיקה צוותית
 • גיבוש צוותים

שלח שאלה

שדות עם * הם חובה