barkitecture CSR program

Barkitecture בנו וקשטו מלונה לכלב

מידע כללי

 • 1 שעה - 2 שעות
 • בתוך ו בחוץ
 • תחרותי ושיתופי
 • מס' משתתפים מינימלי: 30
 • מס' משתתפים מקסימלי: בלתי מוגבל

הצג תמונות

Barkitecture מפעילה את מיומנויות היצירתיות, שיתוף הפעולה, התושיה והתקשורת של צוותכם תוך בניית מלונות כלבים ועיצובן
Barkitecture Logo

מתווה התכנית

עבודה עם ערכת כלים וחומרי בנייה, בה כל צוות חייב לנצל זמן ומשאבים ביעילות כדי לעצב ולבנות מלונת כלב ייחודית. לאחר מכן, הצוותים משתתפים בסדרה של תחרויות כדי לזכות בתוספות דקורטיביות כמו צבע ופאטיו.

לאחר השלמתן המלונות עוברות לתצוגה. כלב מארגון הצלת בעלי חיים מקומי מרחרח את הזוכה!  פרסים נוספים יכולים להיות מוענקים על 'המלונה היצירתית ביותר', 'רוח הצוות הטובה ביותר' וכו..

תוצאות למידה ופיתוח

הצוותים חייבים לזהות את הכישורים של כל פרט וליישם כישורי ניהול פרויקט, כך שהעיצוב, הקישוט, התכנון והבנייה יושלמו בתוך פרק זמן קצוב ועם משאבים מוגבלים

רעיונות אחריות חברתית אירגונית לוגו אחריות חברתית אירגונית

מלונות הכלבים שצוותכם ייצר יכולים להפוך למתנה בסוכניות אימוץ כלבים או ניתנות להעמדה במכירה פומבית כשההכנסות יועברו למקלט לבעלי החיים.

הצג תמונות

מידע כללי

 • 1 שעה - 2 שעות
 • בתוך ו בחוץ
 • תחרותי ושיתופי
 • מס' משתתפים מינימלי: 30
 • מס' משתתפים מקסימלי: בלתי מוגבל
 • שאלה בנוגע לאירוע זה

יתרונות עסקיים מרכזיים

 • אחריות ארגונית
 • שיתוף פעולה חוצה תפקידים
 • לימוד מצוינות
 • הנאה ומוטיבציה
 • כישורי משא ומתן
 • תכנון פרוייקטים
 • עידוד יצירתיות
 • דינמיקה צוותית
 • גיבוש צוותים

שלח שאלה

שדות עם * הם חובה