Knowing Me Knowing You Fun Icebreaker Activities

Knowing Me Knowing You בניית נטוורקינג וקשרים

מידע כללי

  • 30 דקות - 1 שעה
  • מקורה
  • תחרותי
  • מס' משתתפים מינימלי: 30
  • מס' משתתפים מקסימלי: בלתי מוגבל

הצג תמונות

הצג סרטונים

Knowing Me Knowing You, הוא שובר קרח מהנה שבו אנשים מתחרים כדי לגלות את המשותף בינם לבין האחרים כדי לזכות בנקודות עבור הצוות שלהם.
Knowing Me Knowing You Logo

מתווה התכנית

Knowing Me Knowing You היא פעילות גיבוש קלילה לשבירת הקרח ולהאצת הנטוורקינג ובניין הקשר בקבוצה שלכם.

הפעילות מתחילה עם תרגיל חימום לחילוק המשתתפים לקבוצות; אז, היחידים מקבלים משימה לאסוף ציוד עסקים ואישי רב ככל האפשר מהשחקנים האחרים כדי לזכות בנקודות עבור הצוות שלהם. המבנה התחרותי ומטריצת משחק ייחודית שומרים על אנרגיה גבוהה.

בזמנים קבועים, המשתתפים צריכים לחזור לקבוצות שלהם לספירת התוצאות ולקבלת פרטים על היעד הבא שלהם.

האנשים חוזרים לשוטט בחדר כדי ליצור קשרים עד שריקת הסיום כאשר הנקודות נספרות והצוות הזוכה מוכרז!

תוצאות למידה ופיתוח

קשרים חשובים, וכוח עבודה מקושר מאוד הוא נכס בעל ערך לארגון כלשהו. Knowing Me Knowing You עוזר לבנות מכנה משותף בין אנשים, מחליק את הנתיב של שיתוף מידע ושיטות עבודה מומלצות שיובילו בהכרח לשיפור התוצאות.

הצג תמונות

הצג סרטון

מידע כללי

יתרונות עסקיים מרכזיים

  • הנאה ומוטיבציה
  • כישורי משא ומתן
  • רישות (נטוורקינג)
  • גיבוש צוותים

שלח שאלה

שדות עם * הם חובה