Teambuilding Corporate Body Building

Corporate Bodybuilding הצוותים מציגים מסר בעזרת הגוף

מידע כללי

  • 30 דקות - 1 שעה
  • חיצוני
  • שיתופי
  • מס' משתתפים מינימלי: 20
  • מס' משתתפים מקסימלי: בלתי מוגבל

הצג תמונות

הצג סרטונים

יצירה מסיבית של לוגו החברה בעזרת גוף המשתתפים
Corporate Body Building Logo

מתווה התכנית

הפכו את הצוות שלכם למודע לתפקיד הייחודי שלו בתמונה הגדולה של מבנה החברה.

האתגר הוא ליצור את שם החברה או הלוגו שלה בקנה מידה עצום על ידי הקצאת 'גופים' רבים לכל אות. לאחר שכולם בעמדה המתאימה, היצירה מצולמת, או גם מצולם בוידאו מלמעלה, כדי לספק הקלטה מרשימה שתשאר למזכרת בה הנציגים שלכם הם הכוכבים!

תוצאות למידה ופיתוח

ההון האנושי הוא חיוני להקמת הארגון. כל אדם ממלא תפקיד חיוני באיך החברה פועלת, כיצדת היא נתפסת, וכמה היא מוצלחת בסופו של דבר. דרך חווית גיבוש צוות מהנה ומעשית זאת, הפרטים נזכרים בתפקיד הייחודי שלהם בתוך התמונה הגדולה של מבנה החברה ובחשיבות של כל פרט.

הצג תמונות

הצג סרטון

מידע כללי

יתרונות עסקיים מרכזיים

  • המרצת הקהל בכנס
  • הנאה ומוטיבציה
  • תכנון פרוייקטים
  • דינמיקה צוותית
  • גיבוש צוותים

שלח שאלה

שדות עם * הם חובה